Header Ads

My next goal in life - Become an Interior Designer

Of course kahit sino maraming ambitions in life at isa na ako doon. Right i'm thinking to take up ID short course sa isang sikat na school ng interion design pero hindi ko alam kung saan.


Sa ngayon digital marketing supervisor ako pero parang mas gusto ko after office may ginagawa pa rin ako at yun nga naisip ko na pwede kong maging 2nd work ang ID.

Do you have an idea kung anong school ang pwede kong pasukan?

photo credit: sanishday.blogspot.com


-->

No comments

Have fun?

Thanks,
KADP Media

Powered by Blogger.